Meteen naar de inhoud

Op weg naar een duurzame wijk

Wordt Hintham-Zuid koploper?

Duurzaam Hintham heeft voor de verschillende buurten van Hintham een schets gemaakt voor een toekomstige, duurzame warmtevoorziening. In de wijkkrant van april 2021 vind je voor elke buurt een plan. Zonder aardgas dus, maar met optimaal comfort. Een voor een worden die plannen verder uitgewerkt.

Om te beginnen volgt hieronder het plan voor Hintham-Zuid. Een toekomstbeeld nog, maar wel een dat zomaar werkelijkheid kan worden.

Warmtenet
Als het aan Duurzaam Hintham ligt is Hintham-Zuid in 2030 helemaal aardgasvrij. De woningen zijn dan zo goed geïsoleerd dat zij met warm water eenvoudig kunnen worden verwarmd. Het water is afkomstig van een bedrijf op industrieterrein De Brand. Een datacenter koelt daar grote servers en produceert dus (rest)warmte. Het water dat daarmee verwarmd is, wordt met een pijpleiding naar Hintham-Zuid vervoerd en via een warmtenet verdeeld over de woningen. Warmtepompen brengen het water op temperatuur voor de verwarming én het tapwater in de woningen.
Mocht op enig moment de aanvoer van warmte door het datacenter stoppen, dan schakelt de buurt over op warmte uit het water van de Aa en de Oosterplas. De warmte wordt uit het water gehaald en via hetzelfde warmtenet naar de woningen geleid. Zogenaamde pvt-panelen (een combinatie van zonnepanelen en -collectoren) op de daken zorgen voor extra energie.

Bijzondere buurt
Dit toekomstbeeld is best haalbaar. Dat komt doordat Hintham-Zuid een bijzondere buurt is. Op een betrekkelijk klein oppervlak staan veel woningen, deels hoogbouw. Veel woningen zijn bovendien van dezelfde soort. Uit onderzoek blijkt dat deze woningen na isolatie geschikt zijn voor aansluiting op een warmtenet. Omdat het water ook voor koeling kan zorgen, verbetert het wooncomfort ook in de zomer. En wat de huurwoningen betreft: Woonstichting JOOST wil haar woningen in de buurt de komende jaren renoveren en isoleren. JOOST overweegt haar woningen aan te sluiten op het warmtenet.

Verzoek om rijkssubsidie
Op verzoek van de gemeente Den Bosch heeft Duurzaam Hintham het plan uitgewerkt in een subsidieverzoek dat de gemeente eind 2021 heeft ingediend bij het (rijks)Programma Aardgasvrije Wijken. De subsidie niet toegekend, maar Duurzaam Hintham, de gemeente en Woonstichting JOOST willen het plan toch uitvoeren, zij het in een aangepast tempo.
Wil je meer weten? Mail naar info@duurzaamhintham.nl